Con đường tơ lụa - Xa Mộ Kỳ

Đoạn mở đầu của quyển sách có viết: " Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? "

Sức hấp dẫn của con đường tơ lụa mang lại là con đường thông thương, con đường giao thoa văn hóa giữa đông và tây, được hình thành từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Một con đường trải dài  khoảng 7.000km từ Trường An ( Trung Quốc ) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy lạp....


Trong sách có đoạn viết:

" Trước khi chưa có đường biển giao thông giữa phương Đông và phương Tây, thì con đường tơ lụa từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên đến thế kỷ thứ VIII, thứ IX Công nguyên là sự liên kết giữa Trung Quốc và Trung Á, Tây Á và thẳng đến một phần đại lục thuộc bờ đông Địa Trung Hải.
Lộ tuyến của con đường tơ lụa đi theo những hướng nào? Trên bản đồ ngày nay,  người ta lấy thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây làm xuất phát điểm, theo hướng tây đi xuyên một dải đất dài và hẹp thuộc tỉnh Cam Túc qua hang động Mạc Cao nổi tiếng ở Đôn Hoàng, ra khỏi Ngọc Môn quan và Dương quan đến khu tự trị Tân Cương thuộc tộc người Uygur; sau đó men theo tuyến bắc và tuyến nam ven sa mạc Taklamacan để phân thành hai đường rồi hội họp ở cao nguyên Pamia, vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc sẽ vào khu vực Trung Á, Tây Á và thẳng đến bờ đông Địa Trung Hải. Sau khi ra khỏi Ngọc Môn quan, lại còn thêm một con đường ở phía bắc, men theo Ha Mật, Jimuzar (Cát mộc tát nhỉ) đi về hướng tây, qua sông Y Lê, sông Sở Hà rồi theo hướng tây vượt qua Hàm Hải, Lý Hải thì đến thành lũy Constantinople bên bờ Hắc Hải.
Sau khi ra khỏi Đôn Hoàng, con đường tơ lụa có thể phân làm ba tuyến. Tuyến nam, tuyến giữa và tuyến bắc. Tuyến nam thì theo Dương Quan (nay là phía tây nam Đôn Hoàng), men theo bờ nam của sa mạc Taklamacan, qua các xứ Thiên Thiện (nay là phía đông Nhược Khuông), Thả Mạt (nay là phía tây nam Thả Mạt), Tinh Tuyệt (nay ở phía bắc Dân Phong), Đả Nhĩ (nay ở phía đông Vu Điền), Vu Điền (nay là phía nam Hòa Điền), Bì Sơn (nay là dãy Bì Sơn), Sa Xa (nay là Sa ra); sau đó vượt cao nguyên Pamia, qua Đại Nguyệt Thị (nay thuộc trung bộ lưu vực sông A Mẫu), rồi lại đi về hướng tây để đến An Tức (nay là Iran).
Tuyến giữa thì ra khỏi Ngọc Môn quan (nay là phía tây bắc Đôn Hoàng, đi về phía tây, qua Xa sư Tiền vương đình (nay ở phía tây Tolophan), rồi theo hướng tây nam qua Yên Kỳ (nay là Yên Kỳ), Ô Lũy (nay ở phía tây Luân Đài), Quy Tư (nay là phía đông Khố Xa), Cô Hắc (nay là Ôn Túc), Sơ Lặc (nay là Ca Thập), rồi vượt cao nguyên Pamia đến Đại Oản (nay là Fergana thuộc Nga) để đi đến An Tức (nay là Iran).
Tuyến Bắc thì ra khỏi Ngọc Môn quan đi về hướng tây bắc, qua Y Ngô (nay là phía tây Ha Mật), qua biển Bồ Loại (nay là hồ Barkol), qua Xa sư Hậu vương đình (nay là Đông nam lòng chảo Chuẩn hát nhỉ) rồi theo hướng tây qua sông Y Lê, sông Sở Hà qua Toái Diệp (nay là vùng phụ cận Tokmak thuộc Nga), tiếp tục theo hướng tây bắc men theo bờ bắc Hàm Hải và Lý Hải để đến phía đông thành Constantinople của đế quốc La Mã.
Tuyến nam và tuyến giữa của con đường tơ lụa nói trên là do thời Tây Hán và Đông Hán khai thông. Bấy giờ, để tránh dân du mục Hung Nô ở phương bắc quấy nhiễu, các đội lái buôn dùng con đường vượt qua phía tây dãy Thông  Lĩnh để đến Trung Á là con đường tốt nhất. Còn nếu sau khi ra khỏi Đôn Hoàng đối diện với đại sa mạc Taklamacan thiếu cỏ, thiếu nước thì tất nhiên họ phải men theo bờ nam hoặc bờ bắc của đại sa mạc để đi tới, do đó mà tự nhiên hình thành hai con đường nói trên. "

Theo dấu chân hành trình của tác giả là điểm xuất phát của con đường tơ lụa, thành phố Tây An ( Trường An ), và điểm kết thúc là vòng quanh đại sa mạc Taklamakan. Bạn sẽ cảm nhận được vô sô điều thú vị từ những trang sách, tưởng tượng ra những tòa thành rải rác, hoang phế, có vô số văn vật khảo cổ, bút tích, văn hóa của các dân tộc...hay những đoàn thương nhân cưỡi lạc đà mang theo nhiều hàng hóa, và mường tượng ra hình ảnh Đường Huyền Trang cô độc một mình vượt qua bao nhiêu khó khăn trên con đường tơ lụa để sang Thiên Trúc thỉnh kinh... 

Mời các bạn đón đọc: Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.