Mộng

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.