Thành cổ Champa - Những dấu ấn thời gian

Như các quốc gia cổ khác trong khu vực Đông Nam Á, có thể nói, lịch sử gần hai chục thế kỷ của vương quốc Chămpa là lịch sử hình thành và phát triển liên tục của các đô thị. Không phải ngẫu nhiên mà cái tên đầy đủ của Chăm pa (Chămpapura) có nghĩa là “thành thị Chămpa” mà người Trung Quốc và người Việt thường gọi là Chiêm Thành, theo các nhà nghiên cứu vương quốc Chămpa được hình thành trên cơ sở liên hiệp của các “tiểu quốc” theo cấu trúc Mandala. Mà, mỗi thành viên của Mandala đều có đô thành riêng của mình.
Các di tích thành cổ không chỉ có ý nghĩa đối với việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa của vương quốc cổ Chămpa, mà còn là những di tích kiến trúc dân sự quan trọng mà người Chăm xưa đã để lại cho chúng ta hôm nay. Bên cạnh và cùng với các đền tháp, các tòa thành cổ là những chứng nhân thầm lặng, trung thực và cô đúc cho lịch sử và văn hóa của vương quốc Chămpa.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.