Chúng ta là ai?


Hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta đều gắn liền với  hạnh phúc, khổ đau của người khác.
Con người đều phải trải qua vòng tuần hoàn của sinh, lão, bệnh, tử... nhưng làm sao để tiếp cận được sự bình an trong tâm hồn.

Những điều đó sẽ được chia sẻ trong  quyển sách  “ Sống chết an lành “ - Tác giả Gehlek Rimpoche.
“ Chúng ta sống như thế nào đây? Tôi tin tưởng rằng, nuôi dưỡng lòng từ bi là một trong những nguyên tắc chính làm cho cuộc đời chúng ta trở nên đáng sống. Đó là cội nguồn của mọi hạnh phúc và niềm vui lâu bền. Và đây là gốc rễ của một tấm lòng tốt, tấm lòng của một người hành động vì mong muốn giúp đỡ người khác.... Nếu đời sống hằng ngày chúng ta tích cực và có ý nghĩa, khi giờ cuối đến, thậm chí chúng ta không hề mong muốn đi nữa thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận nó như là một phần của sự sống. Chúng ta sẽ không có gì phải luyến tiếc “

Một cuộc sống luôn được tái sinh liên tiếp, ở kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau giống như một giấc ngủ, nếu may mắn chúng ta sẽ thức dậy ở một nơi tốt đẹp hơn, nếu như tạo nghiệp bạn phải trả giá cho việc mình làm.Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.